Ir o contido principal

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Información sobre fraudes

Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades que afecten a fondos europeos

 

Se desexa poñer en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude feitos que podan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación cos proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, pode empregar o canle habilitado ao efecto polo citado Servizo, ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón:

 

Acceso ao formulario para a comunicación de fraudes e irregularidades

 

Os aspectos fundamentais do citado canal de comunicación atópanse contidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, que pode consultar no apartado de normativa reguladora.

Con carácter previo á eventual remisión de información pode vostede plantexar a dito Servizo, a través da seguinte dirección de correo electrónico (consultasantifraude@igae.minhafp.es), as cuestións que estime oportunas en relación coa forma e requisitos cos que a información ten que ser remitida, o tratamento que se lle dará a mesma, e, en xeral, calquera aspecto relativo á remisión de información a través do presente canle de comunicación.